You are here

Skatteverket

Här publicerar vi Skatteverkets nyheter, pressmeddelanden och rättsinformation.

 • Ska du flytta för att studera?
  När du flyttar för att studera vid universitet eller högskola – kom ihåg att anmäla flytt och folkbokföra dig på studieorten. Det gör du enklast genom vår e-tjänst Flyttanmälan.
 • 5,6 miljarder i skatteåterbäring betalas ut i augusti
  Skatteåterbäringen för dem som deklarerat på papper börjar nu betalas ut. Det är 614 099 personer som delar på 5,6 miljarder kronor den här omgången. Samtidigt får nära 1,6 miljoner personer besked om att betala kvarskatt, totalt 14,1 miljarder kronor.
 • Slutskattebesked på väg
  Den 10 augusti börjar Skatteverket skicka ut slutskattebesked till dig som deklarerat och inte fått ett sådant besked i juni. Du som är ansluten till en digital brevlåda får ditt slutskattebesked redan från den 7 augusti.
 • Bristerna hos caféer och restauranger ökar i västsverige
  Sedan 20 år genomför Skatteverket sommarkontroller av caféer och restauranger i samverkan med andra myndigheter. En analys av årets första 340 kontroller i västra Sverige visar på fler brister än tidigare år – Vart tredje företag gjorde fel kring de saker som Skatteverket kontrollerar, säger Conny Svensson rikssamordnare på Skatteverket.
 • Har du fått ett föreläggande om att deklarera?
  Om du har fått ett föreläggande att deklarera, beror det på att vi inte har fått in någon deklaration från dig ännu. Vi uppmanar dig att deklarera så snart som möjligt. Du behöver inte ringa till Skatteverket eller skriva i deklarationen och berätta varför du deklarerar för sent.
 • Skatter kartlagda ur ett jämställdhetsperspektiv
  Skatteverket redovisar i en ny rapport könsuppdelad statistik över skatter under perioden 2006-2015. Rapporten visar bland annat att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors inkomster, men att skillnaderna minskade något. Rot- och rutavdrag har under perioden nyttjats av fler män än kvinnor.
 • Vill du använda rotavdraget när du ska renovera ditt fritidshus?
  Du kan få rotavdrag för en del av arbetskostnaden när du renoverar ditt fritidshus. Kom ihåg att det är du som köpare som ansvarar för att villkoren för avdraget är uppfyllda.
 • Friare regler kring personnamn från halvårsskiftet
  Från den 1 juli gäller nya regler för byte av personnamn. Efternamn ges inte längre automatiskt vid födelsen och det går att ha dubbelt efternamn. Skatteverket blir samtidigt den enda myndighet som beslutar om personnamn.
 • Domar i riskkapitalmål överklagas av processkäl
  Skatteverket och Allmänna ombudet hos Skatteverket (AO) har idag överklagat flera av kammarrättens domar om beskattning av så kallad carried interest i riskkapitalverksamhet. Domarna överensstämmer i sak med Skatteverkets och AO:s uppfattning men överklagas av processuella skäl, med hänsyn till att motparterna överklagar.
 • Varning för bluffmejl
  Just nu kan det förekomma falska mejl i olika varianter.

Leave a Comment