You are here

Polisen

Här kan du läsa senaste nyheter från Polisen. Du kan följa vad som händer i hela landet live på Aktuellt.nu. Klicka på länkarna nedan för att läsa hela nyheten!

Senaste nyheter hela landet

Senaste händelser i hela landet

Trafikövervakning hela landet

Pressmeddelanden hela landet

Senast publicerade rapporter och publikationer

 • Anslagsprognos för 2017 - 2021
  Enligt regleringsbrev för Polismyndigheten ska en anslagsprognos lämnas till regeringen senast den 18 januari 2017 för samtliga anslag Polismyndigheten disponerar.
 • Drogsituationen - lägesbild i Sverige 2013 - 2016
  Denna lägesbild för drogsituationen i Sverige har tagits fram i samverkan med Tullverket, kompetenscenter Analys- och Underrättelse och Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen.
 • PMFS 2016:30 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT (RPSFS 2009:4, FAP 174-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:30
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT (RPSFS 2009:4, FAP 174-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:29 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens planering, organisation och ledning vid särskilda händelser (RPSFS 2006:14, FAP 201-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:29
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens planering, organisation och ledning vid särskilda händelser (RPSFS 2006:14, FAP 201-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:28 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet (RPSFS 2013:7, FAP 480-3). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:28
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet (RPSFS 2013:7, FAP 480-3). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:27 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisförhandling i krissituationer (RPSFS 2013:12, FAP 204-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:27
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisförhandling i krissituationer (RPSFS 2013:12, FAP 204-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:26 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC) (RPSFS 2013:11, FAP 150-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:26
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC) (RPSFS 2013:11, FAP 150-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:25 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om intern styrning och kontroll inom Polisen (RPSFS 2013:1, FAP 970-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:25
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om intern styrning och kontroll inom Polisen (RPSFS 2013:1, FAP 970-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:24 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av narkotikabrott och narkotikabeslag för internationell information (RPSFS 2012:8, FAP 063-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:24
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av narkotikabrott och narkotikabeslag för internationell information (RPSFS 2012:8, FAP 063-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:23 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av utrikes tjänsteresor, m.m. (RPSFS 2012:2, FAP 061-2). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:23
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av utrikes tjänsteresor, m.m. (RPSFS 2012:2, FAP 061-2). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:22 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler (RPSFS 2010:4, FAP 140-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:22
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler (RPSFS 2010:4, FAP 140-1). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:21 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens handläggning av ärenden om underrättelser om hemliga tvångsmedel (RPSFS 2010:11, FAP 102-4). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:21
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens handläggning av ärenden om underrättelser om hemliga tvångsmedel (RPSFS 2010:11, FAP 102-4). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:20 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av kvalificerade skyddsidentiteter inom Polisen (RPSFS 2010:1, FAP 480-2). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • FAP 000-0 - PMFS 2016:20
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av kvalificerade skyddsidentiteter inom Polisen (RPSFS 2010:1, FAP 480-2). OBS, upphör att gälla vid utgången av januari 2017.
 • PMFS 2016:19 - FAP 000-0
  Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter om ändring i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 490-1, RPSFS 2007:5) om användande av informatörer (RPSFS 2009:2, FAP 490-1).

Leave a Comment